Dış Cephe Temizlik Şirketi arayışında olan kurumlar için en büyük yardımcınız olarak tüm güvenlik önlemlerini alarak, çalıştırdığımız SGK'lı profesyonel camcılarımız sayesinde gözünüz arkanızda kalmayacak. Binanızın yapısına göre vinçle veya dağcı yöntemleri kullanılarak temizlik işlemleri tamamlanmaktadır. Dış cephe cam ve kaplama temizliği, binaların cephelerinde zamanla çeşitli etkenler sonucunda oluşan kir katmanlarından arındırılması işlemidir.
Kir özelliklerine göre temizlik :
Binalar, bulundukları bölgenin taşıdığı özelliklere göre değişebilen partiküllerin cephe üzerinde birikmesiyle kirlenirler. Bunların başlıcaları toz, is, yağ, silikon, kimyasal atık zerrecikleri, kuş pislikleri v.b. dir. Bu partiküller, zaman içerisinde yağmur, rüzgar, kar, sis ve güneş gibi etkenlerle bina yüzeyine yapışarak sertleşirler. İlk evresi daha uzun zaman alan bu birikme kirlere daha kolay tutunacak alan sağlamaya başlar ve zaman geçtikçe yüzey kirlenmesi daha hızlı gelişir. Kirlenmeyi sağlayan zerreciklerin özelliklerinin doğru tespit edilmesi, temizlenmelerindeki yöntemi ve kimyasalları belirlemede önem taşımaktadır.
Cephe kaplama malzemesine göre temizlik :
Binaların cephelerine dekoratif amaçlı çeşitli kaplama malzemeleri uygulanmaktadır. Düz sıva, gözenekli sıva, alüminyum, ahşap, mermer ve granit gibi çeşitli taşlar, çeşitli siding malzemeleri bunların başlıcalarıdır. Kir kazıma yöntemini ve uygulanacak kimyasal temizlik malzemesini belirlemede cephe kaplama malzemesinin özelliklerinin bilinmesinin yanı sıra dekoratif olarak düz, gözenekli, yivli, nişli olması da önem taşımaktadır.
Zamana göre temizlik :
Binanın kirli kaldığı sürenin belirlenmesi de önem taşımaktadır. Kirler, zamana bağlı olarak daha fazla birikirler. Rüzgar ve güneşin etkisiyle de gittikçe sertleşerek adeta taşlaşırlar. Bunu yanı sıra zaman uzadıkça bina yüzeyinde biriken kirlerin çeşitliliği de artabilir. Dış cephe cam ve kaplama temizliği, yaz girişi ve kış girişi olmak üzere ortalama yıl da iki kez temizlenmesi tavsiye edilir. Tüm bu faktörler göz önüne alınarak bina yüzeylerine önce fiziki yöntemler uygulanarak temizleme yapılır. Bunun ardından uygun kimyasallar kullanılarak bina kirlerinden tamamen arındırılır. Bu işlemler sırasında işçi güvenliği kurallarının da tam olarak uygulanmasının sağlanması gerekmektedir. Bina, fabrika ve işyerlerinin buna bağlı olarak da estetik olarak değer kazanması için yerine getirilmesi gereken unsurlardan önemli ve öncelikli olanlarından biri de dış cephe temizliğidir. Bu işlem doğru yapıldığında hem binaya değer katar, hem de binanın yıpranmasını geciktirmiş olur.